Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 161539

Dato: 20.09.2021

Nok er nok. Nei til forlenget om midlertidige forskriftshjemler ang Corona tiltak.