Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 117338

Dato: 10.09.2021

Hei. Nå får det være nok. Det er på tide å gjeninnføre demokrati i Norge, hvor landet styres iht. Grunnloven og Menneskerettighetene. Vis tillitt til at befolkningen kan ta ansvar for seg selv, og få slutt på overformynderiet i "smittevernetes" navn.