Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 210640

Dato: 24.09.2021

Nei til dette overhysteriet uten grunnlag. Pandemi dreier seg naturlig nok om alvorlig sykdom og død, og ikke antall PCR smittede. Og nei til indirekte tvang av eksperimentiell gen terapi, den har ingen data på langtidsvirkninger og det virker også som bivirkninger på kort sikt ikke blir legitimert. Boostere har heller ikke tilstrekkelig data. Og kanskje det ville være lurt å veie nytte opp mot risiko før man kjører på med nye tiltak.