Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 229075

Dato: 24.09.2021

Ønsker ikke forlengelse i smitteverntiltakene.