Høringssvar fra Einar Østli

Dato: 14.09.2021

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen er ubegrunnet uforholdsmessig og strid både Grunnloven EMK. Det er ingen grunn til at helsebutåkrater skal få styre dette i ytterligere ett år uten kontroll og begrensninger fra lovgivers side.

NÅ ER DET NOK. FØLG RESTEN AV DE NORDISKE NABOLANDENE VÅRE.