Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 862175

Dato: 13.09.2021

Jeg protesterer sterkt på dette forslaget og at smittevernloven skal være en viktigere lov enn grunnloven. Det er ingen grunn til å behandle dette viruset annerledes enn vanlig virus lenger