Høringssvar fra Linda Haagensen

Dato: 17.09.2021

Jeg som innbygger i Norge er sterkt i mot nåværende regjerings forslag om Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2. Dette er sterkt udemokratisk og virker som maktovertredelseovenfor det norske folk. Det er nok nå, vi folket vil ha tilbake våre normale liv og rettigheter i et demokrati !!!!!!!