Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 249198

Dato: 24.09.2021

Koronasertifikat må opphøre umiddelbart. Det har innført en apartheid-stat i vårt land som vi må få slutt på snarest. Og det og alle de andre tiltakene på grunn av en sykdom som 99 prosent ikke blir syke av. Det er dessuten ikke påvist annet enn influensa A og influensa B av folk som har forsket på korona i utlandet. Det er ikke funnet noe covid-virus. Derfor må alle lover som ble forandret i forbindelse med dette, forandres tilbake til normalen og samfunnet må helt og fullt tilbake til normale tilstander. Vi må få tilbake vår frihet som mennesker. Det må bli slutt på lover som ikke respekterer Grunnloven, menneskerettigheter og det som ble vedtatt i Nuremburg (Nurnberg) etter krigen.