Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 120515

Dato: 15.09.2021

Jeg ser ikke at dette er nødvendig i forhold til folkehelsen slik situasjonen er i dag.