Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 488874

Dato: 12.09.2021

Jeg ønsker at dere IKKE forlenger dagens smittevernslov. Dere har rammet befolkningens helse, livskvalitet, sosiale relasjoner og privatøkonomi nok. I tillegg er landets økonomi svekket. Pandemien ble heldigvis ikke så alvorlig som fryktet og nå er det på tide å fokusere på andre og mye større helseproblemer som tobakk, fedme, diabetes, selvmord og kreft. Det kan få enorme negative konsekvenser å fortsette å begrense folks frihet, helse og økonomi.