Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 180742

Dato: 23.09.2021

Høringssvar - frist 24/9-2021- om forslaget til forlengelse av koronasertifikat ...

Stortingets representanter og Regjeringen er valgt inn, for å ivareta-og forvalte sakene til folkets beste, ikke for å dele norske borgere inn i to ulike kategorier, med ulike farger på et koronapass, som vil kunne adskille og skape problemer for bl.a. familier og venner. Det er i tilfelle ikke til folkets eller samfunnets beste!

Hvis samfunnets borgere blir delt inn i to kategorier / klasser med " de uvaksinerte vs. de vaksinerte", da går dere samtidig bort ifra frihet og demokrati, men innfører et tyranisk styresett, i et frykt-og mistenksomhets-regime. I et slikt tilfelle brytes både Grunnloven og menneskerettighetene.

Når Norge skal åpnes må det åpnes for alle, uten noen form for diskriminering av landets borgere. Alle skal ha den samme friheten, helt og fullt tilbake, uten bruk av et koronasertifikat. Koronapasset kan skrotes og Den Norske grunnloven skal følges. Koronasertifikatet må ikke videreføres i landet vårt.

ps. Der er også borgere i dette landet, som av helsemessige og ulike årsaker ikke skal eller kan vaksineres, skal de i tilfelle segregeres? -eller integreres? Hvordan?