Høringssvar fra Kristian Sørensen

Dato: 10.09.2021

Myndighetenes økende ønske og behov om å benytte "1984" som en slags instruksjonsbok er både forkastelig og galt.

Disse politiske vedtakene under pandemien er håpløse, og har på INGEN måte lenger rot i virkeligheten og smittevern. Norge er det landet i Norden med suverent høyest smitte, og allikevel preker regjeringen, FHI og HOD på "importsmitte" som den store stygge ulven.
Regjeringens motiver har vært klare lenge - hindre handelslekkasjen til Sverige. Det ble til og med uttalt i tingretten av regjeringens advokat at regjeringen anså at den hadde myndighet til å ilegge karantener og restriksjoner ved handleturer til Sverige om de ville.
Dette er tydelig preget av en regjering og et embedsverk med røtter på vestlandet, langt unna hverdagen til de som bor i grenseområdene.

Enorme ressurser har blitt kastet bort på grensekontroller. Forkastlige bøter er blitt delt ut til mennesker som har benyttet sin frie rett etter grunnloven til å reise inn til hjemmlandet. EØS-borgere med lovlig opphold har blitt ulovlig bortvist, og uskyldige mennesker er blitt tvangsinternert uten noen som helst form for dom eller "ankemulighet" - Dette er gjemt bak at det ikke er noe man MÅ, men om man velger å være hjemme alene uten smitte - i stedet for på et karantenehotell - får man titusenvis av kroner i bot.

Dette er en umenneskelig og uverdig politikk, uten rot i virkeligheten. Venner, familie og kjærester holdes fra hverandre. Hytter står ubrukt. Barn får ikke reist på hytta i Sverige, til tross for at foreldrene er fullvaksinerte - Stikk i strid med EØS-avtalen.

Regjeringsadvokaten er så nedrent av anklager, tiltaler og søksmål fra både Nordmenn og ESA, at kapasiteten er spreng. Staten utviser en arroganse som er EKSTREM mot egne borgere, og tviholder på det som ene og alene er økonomisk begrunnede tiltak.

Disse innreiserestriksjonene for EU-borgere og Nordmenn må straks opphøre!

Ressursene som kastes bort på grensen må fristilles. Dette er fellesskapets penger! (De pengene politikere ELSKER å ødsle bort)

Norge må føye seg etter de internasjonale avtalene de har forpliktet seg til å følge, og la barna følge sine foreldres vaksinestatus!

Styresmaktene i Norge må ned av sin høye hest ØYEBLIKKELIG, og og gi folket tilbake de rettigheter som er nedfelt i grunnloven!

Forlengelse av innreisereglene er ikke bare fundamentalt umusikalsk, men direkte forkastelig!