Høringssvar fra Anders Jordåen

Dato: 23.09.2021

NEI til forlengelse av alle midlertidige forskriftshjemler vedrørende SARS-COV-2