Høringssvar fra Lise Tamara Sand

Dato: 21.09.2021

Nei til forlengelse av denne forskriften.