Høringssvar fra Iren Ekvold

Dato: 24.09.2021

Disse midlertidige endringene i smittevern loven må opphøre nå.
Vill Norge fortsette å kalle seg et demokratisk land ka må også demokrati gjennomføres.. Når man enkelt setter grunnloven og mensklige rettigheter til siden uten debatt og med bare spesielt utvalgte fagpersoner og vitenskapsmenn blir hørt er ikke dette demokrati.
Alle skal i et land som Norge ha rett til å få være sammen med familien sin uansett hvilken side av grensen man bor på. Alle mennesker har rett til å bestemme over sin egen kropp uten at det skall lede til segresjon og degradert tilgang i samfunnet/ reduserte rettigheter.
Man vet nå mer om bla dødelighet og forlengelsen av denne loven og disse restriksjonene er ikke lenger nødvendige. Skader mer en det gangner.