Høringssvar fra Tone K. Olsen

Dato: 13.09.2021

Det finnes ingen smittevernfaglige eller helsemessige positive konsekvenser for befolkningen ved å endre smittevernloven og endringen er et uforholdsmessig inngripende tiltak når det gjelder borgernes rettigheter, rett til privatliv osv. Dette må ikke gjennomføres.