Høringssvar fra Torgeir Johansen

Dato: 20.09.2021

Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertfikat mv.