Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 233121

Dato: 11.09.2021

Bør absolutt ikke forlenges. Det er ikke som man skal ha et slikt lovverk på plass i tilfelle. Dette er friheter man må be om når det trengs, ikke sikre seg på forhånd.