Høringssvar fra RS Gunnufsen

Dato: 16.09.2021

Nei takk til forlengelse av midlertidig! Koronaordning da det ikke er behov lenger eller rettmessig begrunnelse for å påføre folk frihetsberøvelse og hotellutgifter, bøter osv for å LEVE NORMALT.

Menneskerettigheter er ukrenkelige og har blitt satt til sides lenge nok - selv i fredelige demokratiske Norge. Nok er Nok.