Høringssvar fra Nina Muranova

Dato: 24.09.2021

«Forskriftshjemmel

om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 må absolutt ikke videreføres. Særlig er koronasertifikatet i strid med innbyggeres rett til sine friheter. Koronasertifikatet bør absolutt avskaffes umiddelbart. Kravet om veksinering og sertifisering krenker individuelle rettigheter.