Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 228913

Dato: 24.09.2021

Pandemi Svindelen er avslørt for lenge siden !!. Stop nå !!nok er nok!!