Høringssvar fra jan.eide2409@gmail.com

Dato: 13.09.2021

Å plukke ut en kategori virus eller en eller noen flere varianter som har flere tusen nær like varianter (slik som koronavirus) som ikke har en høyere dødelighets konsekvens eller alvorligere sykdoms konsekvens er helt uforståelig. F.eks Rs virus og influensavirus har langt høyere sykdomsfrekvens og innleggelsesfrekvens tross svært mange færre smittetilfeller. Influensavirus har også en Mye mye større dødelighet med snitt på 900 døde i året. 1400 for noen få år siden og 1800 noen få år før der. Til tross for utstrakt influensavaksinering med en vaksine som er gjennomprøvd og som virker. Som det heller aldri har vært noe konflikt eller redsel rundt. Det var rekordmange influensasmittetede i 2017-2018 sesongen med iflg Fhi omlag 142 000 smittede, 7600 innlagte og 1400 døde. Koronasmitten det siste året er mange mange ganger flere med nye smittererekorder stadig vekk, samtidig som langt færre enn ellers om årene har dødd eller blitt innlagt av disse nye virusene. Noe som de faktum gir en langt langt lavere dødelighet! Dette er nå stadfestet og reell kunnskap. Hvorfor er det ikke tiltak med enorme negative konsekvenser og tidenes største oppmerksomhet rundt f.eks influensavirus og Rs virus og lignende luftveisvirus som dreper og legger inn langt flere hvert eneste år ellers??