Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 230242

Dato: 24.09.2021

NEI OG NEI TIL FLERE SLIKE HØRINGER

Har vi noengang blitt spurt om regjeringens strategi var den rette? Har vi noengang blitt spurt om vi ønsket en samfunnsendring som påvirker oppvekstvilkår, bevegelsesfrihet, massevaksinering, maskebruk, konstant "frykt" nyheter i media (ofte med feilinformasjon) - vi har blitt holdt på tåhev!, stengte landegrenser, stengte treningssentre, stadig større overvåking spesielt gjennom QR-koder, smertefulle tester (spesielt med tanke på barn), skape skillelinjer i samfunnet mellom uvaksinerte og vaksinerte, forverring av økonomien.

I stedet kunne vi for eksempel isolere de eldre og sårbare i den begynnende fasen av pandemien og eventuelt vaksinere dem (hvis det skulle hjelpe) eller andre strategier. Nei, det har vi ikke. Vi har ikke hatt en folkeavstemning eller blitt spurt av våre ledere om denne inngripenen var noe vi ønsket oss fra dag én. Dette er dårlig styring! I stedet har dere kommet med høringer om lovendringer i raskt tempo som den menige mann neppe klarer å henge med på, spesielt i en presset situasjon for landet vårt, som nå har vedvart i hele 1,5 år. Dette er uhørt, og det er nok med slike høringer nå.

Her kommer flere momenter:

- Man vet at koronaviruset nå har samme dødelighet som et vanlig influensavirus.

- Man vet at smitteverntiltak i form av begrensning bevegelighetfrihet har begrenset effekt (se sammenligninger mellom f.eks. Sverige og England).

- Vaksinasjonsdekningen er høy, og samtlige risikogrupper er vaksinert/har fått tilbud om vaksine.

- Man vet at også vaksinerte smitter - koronasertifikatet har ingen hensikt. Viser her spesielt til Fürst laboratoriet sitt høringsvar den 07.05.21:

"Medisinsk faglig er det merkelig at svar på antigentester gir grunnlag for sertifikat. Antigentester gir upålitelige resultater. Det gjelder såvel positive som negative analysesvar. Dette er godt dokumentert i faglitteraturen. Dette er ikke noe nytt. Dette er godt kjent for antigentester brukt til diagnostikk for andre infeksjonssykdommer enn covid-19 gjennom flere 10-år. Positive antigentester mhp covid-19 skal derfor alltid verifiseres med PCR. Hertil kommer at sensitiviteten på antigentesten er helt ned mot under 40 % på asymptomatiske. Det å utstyre personer med negativ antigentest med sertifikat innebærer derfor å gi en rekke smitteførende personer fullt spillerom. Derimot bør personer med positiv antistofftest (IgG) kunne få sertifikat. Antistofftester er brukt i mange år for å påvise immunitet mot en rekke infeksjonssykdommer. Hvorfor det ikke kan brukes for covid-19 er ikke til å forstå. IgG-testene gir pålitelige resultater."

- Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig og strid med både Grunnloven og EMK. Det er ingen grunn til at helsebyråkrater skal få styre dette i ytterligere ett år uten kontroll og begrensninger fra lovgivers side.

- Hva slags samfunn ønsker vi oss for våre barn? Barn er skadelidende i dette koronadiktaturet. Spesielt er massetestingen og massevaksineringen (der de utsettes for sosialt press) svært betenkelig fra myndighetenes side. Barn bør lære seg å få et sunt forhold til kropp og sine sosiale relasjoner. Andre mennesker og de selv utgjør ikke en konstant smittefare. Dette er angstskapende. Sykdom er en del av livet, og et godt immunforsvar forebygger. De behøver å få bakterier, virus og utvikle et sunt immunforsvar. Det beste er å bygge en sunn kropp gjennom trening og god ernæring. Dette karantenemaset og all den sosial distanseringen løser ingenting. De behøver å se andre sine ansikter, ikke masker. Og ikke minst puste fritt. Barn fortjener bedre enn dette!

Grunnloven skal følges. Menneskerettighetene skal følges. Nürnberg-koden skal følges.

Nå er det nok.