Høringssvar fra Kirsten Elisabeth Lunde

Dato: 14.09.2021

Når en ser den samlede vurderingen av risiko for smitte og alvorlig sykdom av SARS-Covid19-virus i Norge i dag er det ingen saklig grunn til å opprettholde og videreføre disse restriksjonene, som strider imot vanlige borgerrettigheter etter grunnloven. De bør derfor fjernes så fort som mulig.