Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102106

Dato: 10.09.2021

Nei til forlengelse en antihuman lov som setter rettstaten, humanismen, medisinsk etikk og menneskerettigheter ut av spill.