Høringssvar fra Janne Husby

Dato: 16.09.2021

Støtter ikke noe av disse punktene.