Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 264632

Dato: 24.09.2021

Jeg synes ikke det bør videreføres, da jeg mener det er diskriminerende.