Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 249357

Dato: 24.09.2021

Jeg støtter uttalelsen til Tor Braut: Den er som følgende:

Dette lovforslaget må ikke vedtas. Begrunnelse:

  1. Grunnlaget for å opprettholde disse svært inngripende tiltakene er absolutt ikke lenger tilstede. Man vet at coronaviruset nå har en dødelighet på linje med et vanlig influensavirus.
  2. Det er ikke lagt fram grundig dokumentasjon på at slike tiltak virker etter hensikten. Man vet at smitteverntiltak i form av begrensning i bevegelsesfrihet har liten effekt (se sammenligninger mellom f.eks. Sverige og England).
  3. Vaksinasjonsdekningen er høy, og samtlige risikogrupper er vaksinert/har fått tilbud om vaksine. Man vet at også vaksinerte smitter, så coronasertifikatet er uten hensikt.
  4. Det har ikke vært lagt opp til noen demokratisk debatt i samfunnet om bruken av slike tiltak. Fagpersoner og personer med et annet syn enn det myndighetene har presentert har ikke fått komme til orde. Dette er trekk som etter min mening definitivt ikke hører hjemme i et samfunn som kaller seg demokratisk.

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessige og i strid med både Grunnloven og EMK. Det er ingen grunn til at helsebyråkrater skal få styre dette i ytterligere ett år uten kontroll og begrensninger fra lovgivers side.

Nå er det nok!