Høringssvar fra E Amdal

Dato: 24.09.2021

NEI TIL FORLENGELSE AV ALLE MIDLERTIDIGE SMITTEVERNSHJEMLER.

Samtlige er enten grunnlovsstridige, menneskrettsstridige, lite gjennomtenkte, lite effektive eller alt på en gang og bør i stedet OPPHEVES UMIDDDELBART.

Så bør man heller konsentrere seg om å innføre BEGRENSNINGER på denslags "midlertidige" tiltak slik at de faktisk ER midlertidige, svært kortvarige og at det ligger en faktisk AKUTT krise til grunn.

Er det ingen krise, bare forventningen om en, har man også tid til å vurdere både kost-nytte, jus, etikk og andre hensyn som man har hoppet glatt over her.

Det er vanskelig å få tak i hva regjeringen egentlig vil, her tales det med to tunger, offentligheten presenteres for gjenåpningsplaner mens et forslag om forlengelse (på potensielt ubestemt tid) av krisehjemler snikes inn bakveien.
Samtidig ble korona og tiltak beleilig nok unngått i valgkampen så folk flest ikke fikk anledning til å ta stilling via stemmeseddelen.
Noe som antyder at forslaget antas å være lite populært, men at folkets vilje igjen er uten betydning, her skal det vel "skjæres gjennom" nok en gang.

Men uansett, for protokollføringens del, kan jeg legges til de allerede flere tusen privatpersoner, bedrifter og organisasjoner som sier uforbeholdent NEI til dette forslaget.

Vi som er skeptisk til både tiltak og vaksinestrategi, blir ofte beskyldt for å være antivitenskapelige. Men maken til antivitenskapelighet som har drevet disse tiltakene har jeg aldri sett. Råd fra landets øverste fagmyndighet blir ignorert. Internasjonale forkningsresultater og fagpersoner blir ignorert, om de ikke presenterer det resultatet man ønsker. Som tydeligvis er et mest mulig skremmende bilde av koronaviruset, sammen med et mest mulig fordelaktig bilde av vaksinene, begge overdrevne hinsides all fornuft og ofte uten noen tilknytning til virkeligheten.

Vitenskapsbasert er dette i hvert fall ikke, med mindre man i sann Orwellsk stil har omdefinert vitenskap til en middelaldersk dogmatisk religion, med yppersteprester, kjettere og hekser, utelukkende basert på TRO.

For regjeringen har så langt til gode å begrunne at tiltakene er både effektive og forholdsmessige. Antakelig fordi de ikke kan. For man TROR at nedstengning virker,
man TROR at munnbind virker, man TROR at fysisk atskillelse virker, men man vet ikke, det fins imidlertid mengder av forskning som tyder på det motsatte.

Hvis man faktisk var interessert i "vitenskapen" ville man kunne finne følgende:
- En positiv PCR-test kan ikke avgjøre om noen er syk, dvs har en aktiv infeksjon. Den kan bare påvise om visse gensekvenser fins i en prøve. Det kan diskuteres hvor sikkert det er at disse gensekvensene stammer fra koronaviruset, men selv om de gjør det har det i seg selv null smittevernmessig betydning. Mange er bærere av virus og bakterier uten at disse fører til hverken sykdom eller smitte.

- Symptomfrie (eller mer korrekt, friske) smitter uhyre sjelden, om i det hele tatt, andre mennesker med luftveisinfeksjoner. At såkalt asymptomatisk smitte var en vesentlig av smittespredning av korona er et rykte som gikk på vårparten 2020 men som forlengst er tilbakevisr.

Bare disse to punktene i seg selv slå bena under så godt som alle regjeringens koronatiltak, da de retter seg hovedsakelig mot friske folk, med enten en positiv PCR-test eller manglende PCR-test. Heriblant inngår selvfølgelig altså alle karantene- isolasjonsregler og bevegelsesrestriksjonen regjeringen nå vil videreføre.

At regjeringen faktisk ønsker tilnærmet ubegrenset hjemmel til internering av folk på ubestemt tid på et ytterst tvilsomt grunnlag er skremmende nok i seg selv. Det minner om regimer man tidligere ikke har villet sammenligne seg med.

Koronapasset er av samme grunn også en absurditet, friske mennesker med eller uten naturlig eller vaksineskapt immunitet smitter ikke andre. Syke personer derimot kan smitte, uavhengig av immunitetsstatus, og vaksinerte har forlengst vist seg å kunne bli syke, og ikke bare det, man har funnet større virusmengder hos vaksinerte enn uvaksinerte. Som smittevernstiltak blir koronapass da fullstendig meningsløst, og reduseres til en belønning for "god" (dvs autoritetstro) oppførsel.

Kort oppsummert, den best egnede skjebnen til dette forslaget er at det printes ut på papir, skjæres opp i strimler, rulles opp og plasseres på toalettrullholderne på regjeringskontorenes toaletter. Da kan forslag og forslagsstiller forenes der det passer best.