Høringssvar fra Frank-Arild Normanseth

Dato: 25.09.2021

Jeg støtter regjeringens forslag i sin helhet.

Mvh Frank-Arild Normanseth

Bøveien 39

4150 Rennesøy

Tlf 905 15 239