Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 110046

Dato: 14.09.2021

Jeg protesterer :

Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet. Corona er ikke lenger å anse som en trussel da alle som ønsker det er vaksinert. Og vaksinen har høy beskyttelsesgrad.