Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 201535

Dato: 23.09.2021

Det er ingen grunn til at dette skal forlenges. Det er allerede etablert at vi må leve med corona som alle andre virus siden dagens morgen og disse tiltakene som ønsket forlenget er da fullstendig unødvendige. Dette vil kun da handle om å kontrollere folk unødig og vil stride imot menneskerettigheten. Jeg er derfor helt imot forlengelse og hva som foreslås i denne høringen!!