Høringssvar fra Idar

Dato: 12.09.2021

NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler.