Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 368299

Dato: 12.09.2021

Diskriminering dersom koronapass og karantenehotell skal videreføres... Det finnes flere ulike grunner til at folk ikke vil ta vaksinen, og dette skal ikke gå på bekostning av deres frihet.