Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 268316

Dato: 24.09.2021

Smittevernstiltakene bør ikke forlenges fordi det er lenge siden det har vært virkelige pandemitilstander i landet. Det er fremdeles noe smitte, men det er å sammenligne med en vanlig influensa/forkjølelse-sesong. Jeg kjenner ingen og ingen av min omgangskrets kjenner heller noen som er blitt smittet eller det siste halve året.

De spesielle tiltakene rammer også mange av landets svakeste og svært mange småbedrifter som vi er så avhengige av.