Høringssvar fra Morten Nilsen

Dato: 11.09.2021

Jeg vil med dette legge inn protest mot ny periode med corona diktaturet