Høringssvar fra Tamar Bjørsvik

Dato: 14.09.2021

Jeg Undrer meg virkelig over maktbruken til staten og kommunen.

Har Folk har blitt så ukritiske til brudd på menneskerettighetene?

kommunen praktiserer ulovlig frihetsberøvelse for å hindre smittespredning.

Jeg er ikke enige om at denne "beskyttelsen "

omfatter plikter til å beskytte liv og helse.

myndighetene og kommunene forplikter seg til å respektere innbyggernes rett til grunnleggende rettigheter som liv, personlig frihet, rettssikkerhet, ytringsfrihet og demokratisk styresett.

Det er norske myndigheters ansvar å sørge for at menneskerettighetene til innbyggerne i landet blir beskyttet.

Regimer oppnår jo en stor kontroll over befolkninger vi knapt har sett maken til. Menneskerettighetene sier tydlig at alle har rett til frihet, privatliv og familieliv.

Begrensninger av disse frihetene må være i tråd med loven, være legitime og proporsjonale.

for å kjempe imot pandemien må det jo det være nøye og proporsjonalt tilpasset ,

også avgjørende for å beskytte folkehelsen.

Veldig mange stiller spm med dette men det har blitt så begrenset å ytre seg at folk tier.

Er det gått fra demokrati til diktatur?

nå er det nok !
akkurat som brasil og andre større land komme vi i Norge til å gå i protest ! å få tilbake friheten !

vi vil samle folkemassene å Gud vil dømme de feilene dere gjør å overgrepet som blir gjort mot folket!

skam dere !