Høringssvar fra Kim stangstuen

Dato: 17.09.2021

Udemokratisk og unødvendig. Jeg sier nei til smittevernstat og ja til grunnloven.