Høringssvar fra Marielle Sjo

Dato: 23.09.2021

Et klart NEI til endringer i smittevernloven! Nei til videreføring av koronasertifikat. Koronasertifikat medfører kun segregering av vaksinerte - uvaksinerte. Bruk av koronasertifikatet kan ikke sies å ha noen smittevernfaglig forankring ettersom vi vet at vaksinerte kan være like smittsomme som uvaksinerte.