Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 300860

Dato: 11.09.2021

Høringssvar angående foreslått "Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2."

Dette bør avvises av mange grunner, både av hensyn til folkehelse og demokratiet.

Sars Cov-2 utgjør ikke en trussel for befolkningen i stort eller en trussel for kapasiteten i helsevesenet. De aller fleste som har høy risiko for alvorlig utfall ved smitte (og de fleste andre) har fått mrna-basert vaksine. Det finnes nå en rekke veldokumenterte virksomme protokoller for forebygging og behandling av covid-19, en del av disse tilbys også i norsk helsevesen p.t.

Det finnes omfattende forskning som gjennomgående viser at strenge ikke-farmasøytiske tiltak har liten eller ingen positiv effekt på smitte og sykdomsutviklingen knyttet til Sars Cov2.

At dette forslaget legges frem rett før valget slik at det vil få minst mulig oppmerksomhet er skandaløst.

Regjeringen har mange liv på samvittigheten etter sin håndtering av pandemien, både ved at man har unnlatt å informere om og tilby forebyggende tiltak og unnlatt å gjøre tilgjengelig tidlig behandling av ulike slag for covid19-syke. Videre ved at nedstengningene, deriblant skolestenging og utsettelse av livreddende helseundersøkelser som f.eks mammografi fører med seg en hale av uhelse og tapte leveår.