Høringssvar fra Tabitha de Clive-Lowe

Dato: 23.09.2021

Å innføre videre Corona restriksjoner er nok et tiltak som verken kan støttes med gode begrunnelser eller forskning som viser at dette vil ha noen positiv hensikt. Norges befolkning (og resten av verden) har gått gjennom mange måneder med krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter, og vårt demokrati har blitt en vits, det er rett og slett en tragedie. Gjennom hele pandemien har det ikke blitt framvist et eneste vitenskapelig bevis på at dette viruset er så farlig som våre ledere påstår. Tvert imot, tallene viser at covid-19 er på lik linje som en vanlig forkjølelse, men all pandemi tiltakene er hva som virkelig har vært en alvorlig trussel mot befolkningen og vår helse. Selvmordsratene stiger, syke (ikke Corona) pasienter blir satt på vent, mens tomme sykehus forbereder seg på et virus som verken har noen høy smittefare eller dødsrate. Dette viruset er et lite støvkorn mot vårt glimrende immunforsvar med mindre man har underliggende sykdommer. Det er tydelig at det foreligger en helt annen agenda når det blir lagt frem vedtak mot forlengelse av Corona tiltak mot en pandemi våre ledere mener er snart over. Med en vaksinasjons rate på rundt 70% av befolkningen (dessverre) av eksperimentelle mRna-vaksiner, som våre lite troverdige ledere går ut og påstår er trygge og effektive, er det vel ingen videre grunn for slike unødvendige restriksjoner som både krenker menneskerettigheter, svekker mental helse og bryter med norsk grunnlov på flere punkter. Dette må stoppe og dette høringsforslaget må avvises!