Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 152541

Dato: 18.09.2021

Slik jeg vurderer det er det overhodet ingen grunn til å forlenge disse tiltakene som sterkt begrenser folks frihet. Danmark har nå nedskalert covid 19 til ikke lenger å anses å true folkehelsen, og ved å åpne samfunnet igjen slik det også i Norge legges til rette for, vil det ikke være noen grunn til å opprettholde de nevnte tiltakene som så sterkt begrenser folks frihet. Måten prosessen for å forlenge disse tiltakene blir gjort på, er etter min vurdering sterkt kritikkverdig av Solberg-regjeringen. Få forslagene frem i lyset og få en skikkelig debatt i det offentlige rom med tilstrekkelig tid til at alle politikere kan sette seg grundig inn begge sider av saken. Disse korte fristene og hele prosessen er etter min oppfatning en trussel mot demokratiet.
Nok er nok! Det er ikke grunn til å forlenge disse tiltakene.