Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 187571

Dato: 23.09.2021

Det finnes ingen, verken statistikk, lovverk, forskning eller fakta som begrunner forlengelse av disse hjemlene.

vi vet nå, av fakta etter 18 mnd, at dette coronaviruset nå har en dødelighet på linje med et vanlig influensavirus. Dette fastslo FHI selv for noen dager siden.

Man vet at smitteverntiltak i form av begrensning bevegelighetfrihet har begrenset effekt og i utgangspunktet gjort situasjonen. verre mht generell folkehelse, depresjon, selvmord, økt fattigdom etc. Dette fastslår flere forskningsrapporter

- Vaksinasjonsdekningen er høy, og samtlige risikogrupper er vaksinert/har fått tilbud om vaksine.

- Man vet at også vaksinerte smitter, så coronasertifikatet er helt uten hensikt og skaper et segregert samfunn.

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig og strid med både Grunnloven og EMK. Det er ingen grunn til at helsebyråkrater skal få styre dette i ytterligere ett år uten kontroll og begrensninger fra lovgivers side.

Nå er det nok med dette såkalte helsetyranniet og en kontinuerlig reduksjon av våre demokratiske verdier og menneskerettigheter.