Høringssvar fra Grete Nina Aske

Dato: 12.09.2021

Jeg er sterkt imot en forlengelse av de midlertidige forskriftshjemlene om corona. Tiltakene bør opphøre umiddelbart!