Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 735346

Dato: 13.09.2021

Vi har stått i dugnaden lenge nok nå. Hensynet til folks psykiske helse bør veie tyngst nå. Mange er vaksinert og få blir alvorlig syke. Vi er imot forlengelse av denne smittevernloven.