Høringssvar fra Gerd Aas

Dato: 14.09.2021

Forslaget om forlengede midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat etc. er hinsides all fornuft og vitenskap, og er et overgrep overfor våre almene menneskerettigheter og vår frihet. Hele virussituasjonen er dessuten basert på en gedigen løgn.

Forslaget stemmes nord og ned!

Skien, 14.09.2021

Gerd Aas