Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 270241

Dato: 24.09.2021

Tiltakene er uten tilstrekkelig faglig forankring og fremstår istedet som en rekke opportunistiske og politiske grep om makten for å kunne lede Norge inn i en hverdag preget av overvåkning, kontroll og totalitært styresett. Forskriftshjemlene må derfor umiddelbart avvises, avsluttes og hindres i å bli gjentatt.