Høringssvar fra Katarina Johansen

Dato: 14.09.2021

Dette forslaget støttes ikke og bør trekkes av både prinsipielle og faglig grunner.
Smitteverndiktaturet regjeringen utsatt oss for siste mer enn 1,5 år, er ikke faglig medisinsk forankret. Regjering har skapt ny religion (covidisme) som baserer seg på løgner , propaganda og feilinformasjon. Friske mennesker er utsatt for medisinsk overgrep og friske er antatt syke før de beviser annerledes. Det er totalitær og sektist, ingenting er basert på ekte forskning.
Med mange tilgjengelige medisiner som kan behandle covid-19 er det helt uakseptabell til å fortsette med denne medisinske diktaturet.
Koronasertifikat er bare for makt misbruktt. Det er ingen grunn med så lav dødelighet til covid-19 og mange tilgjengellige terapier at befolkning oppforderes til vaksinering og det som er det verste, til om med premieres og behandles som overmennesker, mens de som stoler på sin immunforsvar eller vil bli helst behandlet med medisinene/terapier vi har, blir diskriminert. Dette er noe landene som Kina eller NOrd Korea kunne finne på, men at Norge slutters seg til sånn diktatur er veldig urovekkende.
Nei til forlengelse av koronadiktaturet! Nei til dagens fasisme!