Høringssvar fra Knut Fuglerud

Dato: 13.09.2021

Jeg er sterkt i mot at 12-16 åringer i det hele tatt skal tilbys vaksinen som fortsatt bare har en nødgodkjenning og som ikke har blitt testet ut med hensyn til langtidsvirkninger. Allerede nå kommer det tilbakemeldinger om til dels svært alvorlige bivirkninger som får fatale konsekvenser for de det gjelder. Det tegner seg et bilde av at bivirkningene er flere og alvorligere enn selve sykdommen. Det er direkte uansvarlig å presse vaksiner på barn som kan være direkte ødeleggende