Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 133743

Dato: 15.09.2021

Nei til forlengelse! Nå har alle fått tilbud om vaksine, og de som da ikke har valgt dette bør da få selv ta konsekvensene ved å utsette seg for eventuell risiko. Risikoen for død som følge av smitte vet åpning av samfunnet er antageligvis på nivå med- eller lavere- enn vanlig influensa. Aldri hadde vi tidligere akseptert "influensa-pass for f.eks konserter, og den grensen bør heller ikke krysses nå.